Bij Budovereniging Unity99 heerst er een goed pedagogisch sportklimaat.
Toch kan het voorkomen dat er wel eens zaken voorvallen die minder prettig zijn.
Zo zijn er soms meningsverschillen die meestal door betrokkenen zelf worden opgelost. Bij die meningsverschillen kunnen anderen helpen (trainers, teamleden enz.).
Echter: er zijn ook situaties denkbaar die verder gaan dan dat. Situaties waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag, bewust of onbewust.

Heeft u als sporter, ouder of heeft uw kind bij Budovereniging Unity99 onverhoopt te maken met grensoverschrijdend gedrag? Dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen.

Diana van der Oest.

TELEFOONNUMMER: 06-42907924

email: vanderoest234@kpnmail.nl

of

Joey Limes.

TELEFOONNUMMER: 06-48495737

email: joeylimes@yahoo.com