Mijn naam is Diana van der Oest. Naast het sporten bij crossfit7kamp ben ik binnen de budovereniging Unity99 werkzaam in de rol als vertrouwenscontactpersoon.

Bij Unity99 heerst er een goed pedagogisch sportklimaat.
Toch kan het voorkomen dat er wel eens zaken voorvallen die minder prettig zijn.
Zo zijn er soms meningsverschillen die meestal door betrokkenen zelf worden opgelost. Bij die meningsverschillen kunnen anderen helpen (trainers, teamleden enz.).
Echter: er zijn ook situaties denkbaar die verder gaan dan dat. Situaties waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag, bewust of onbewust.

Heeft u als sporter, ouder of heeft uw kind bij Unity99 onverhoopt te maken met grensoverschrijdend gedrag? Dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon.

TELEFOONNUMMER: 06-42907924

email: vanderoest234@kpnmail.nl